Najnowszy sprzęt do paletyzacji

Automatyzacja zakładu postępowała z czasem coraz bardziej, i coraz to więcej stanowisk pracy zostało zastąpionych przez automatyczne urządzenia, wykonujące najbardziej nużące i powtarzalne zadania, podczas gdy pracownicy z tych stanowisk mogli być przeniesieni do bardziej odpowiednich zadań. Jednym z najnowszych nabytków, jakie zaczęły działać w zakładzie stosunkowo od niedawna jest stanowisko do automatycznego ładowania towarów na palety.

Zaawansowany system automatycznej paletyzacji

automatyczna nowoczesna paletyzacjaSkładane palet z towarem było zajęciem które należało do najbardziej nielubianych przez pracowników, z dość dobrych powodów. Było to bowiem zajęcie męczące, bardzo powtarzalne i wymagające dużego nakładu pracy i siły, co nieraz było dużym problemem dla pracowników. Postanowiliśmy więc zautomatyzować proces paletyzacji na końcu linii produkcyjnej, a pracowników przenieść na inne stanowiska, mniej obciążające i wygodniejsze. Automatyczna nowoczesna paletyzacja składa się z bardzo zaawansowanych urządzeń pozwalających na znaczne przyśpieszenie i uproszczenie procesu składania palet na stanowisku końcowym, toteż bardzo szybko okazało się, iż natychmiast po jej wdrożeniu do magazynu wiele problemów z brakiem miejsca czy zbyt powolnym ładowaniem towaru na palety przestało istnieć. Maszyny wchodzące w skład systemu paletyzacyjnego są nowoczesnymi robotami przemysłowymi, których zadaniem jest układanie kartonów czy opakowań zbiorczych na wyznaczonym miejscu na palecie. Przestrzeń podzielona jest w taki sposób, iż wszystkie opakowania załadowane są idealnie równo, przez co nie mogą przewrócić się czy zdeformować podczas przenoszenia do miejsca składowania czy też w trakcie transportu. Na dodatek, po ułożeniu ładunku na palecie, jest ona dokładnie zabezpieczana przez urządzenie, aplikujące mocną folię elastyczną wokół ładunku, zabezpieczając go tym bardziej przed możliwością wypadnięcia z palety czy uszkodzenia.

Cały proces trwa ledwie kilka minut, i wykonywany jest nieprzerwanie tak długo, jak długo maszyny posiadają towar do załadowania w wyznaczonym miejscu. Każde stanowisko jest osobno budowane dla każdego jednego zakładu, i dopasowywane tak, by być jak najbardziej efektywnym i wydajnym narzędziem, i zajmować minimalną ilość miejsca przy maksymalnym przerobie towaru. Nie są to może najtańsze urządzenia, aczkolwiek ich skuteczność i wydajność w zupełności wyjaśnia cenę oraz wielkość wyposażenia, podobnie jak możliwość nieprzerwanej pracy jest jednym z głównych atutów takich stanowisk.