Kto pomoże uratować małżeństwo?

Małżeństwo to związek dwojga zupełnie obcych sobie ludzi który skutkuje założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci. Podejmowany w różnych okolicznościach czy sytuacjach najczęściej bywa szczęśliwy , ale zdarzają się też odstępstwa od reguły. Do konfliktów dochodzi na różnym tle, najczęściej w grę wchodzi niezgodność charakterów, złe nawyki których nie może zaakceptować Więcej…

Taśmy do oznakowania jezdni

Interwencje do wypadków drogowych na głównych autostradach w kraju wymagały bardzo dużego nakładu pracy, by sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności niezbędne do usunięcia skutku wypadków. Często jednak zdarzało się, że mimo szybkości reakcji, działania nie mogły zostać przeprowadzone ze względu na odległość od najbliższej siedziby służb drogowych, więc w takich sytuacjach Więcej…