Zakładanie działalności gospodarczej w RFN

Zmiany geopolityczne, które dokonały się po roku 1989 doprowadziły w efekcie do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004. Późniejsze porozumienia podpisywane w ramach UE doprowadziły do swobodnego przepływu usług i osób. Teraz każdy obywatel zjednoczonej Europy może w trybie uproszczonym założyć działalność w dowolnym kraju unijnym. Coraz więcej przedsiębiorczych Więcej…