Dobra księgowa a zmienność przepisów

Zmiany, nieustanne zmiany w przepisach podatkowych są największą barierą rozwojową i ryzykiem dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. A to właśnie ów sektor stanowi mechanizm napędowy gospodarki kraju, dając zatrudnienie, innowacyjne pomysły i lokalny rozwój gospodarczy w skali mikro acz rzutujący na makro skalę gospodarki kraju, wyrażonej chociażby Więcej…

Zakładanie działalności gospodarczej w RFN

Zmiany geopolityczne, które dokonały się po roku 1989 doprowadziły w efekcie do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004. Późniejsze porozumienia podpisywane w ramach UE doprowadziły do swobodnego przepływu usług i osób. Teraz każdy obywatel zjednoczonej Europy może w trybie uproszczonym założyć działalność w dowolnym kraju unijnym. Coraz więcej przedsiębiorczych Więcej…