Wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane, przeznaczone zarówno pod użytek publiczny, czy stanowiące rodzaj hali przemysłowej, czy przestrzeni mieszkalnej, wymagają odpowiedniej dokumentacji przeciwpożarowej oraz odpowiednich zabezpieczeń, które przekładają się na bezpieczeństwo osób korzystających z danego miejsca. Odpowiednio wykonana ekspertyza pozwala opracować plany ewakuacyjne oraz wyposażyć budynek w odpowiednie narzędzia, ułatwiające opanowanie ewentualnego pożarku.

Ekspertyza przeciwpożarowa – na czym polega?

fachowe ekspertyzy przeciwpożarowePrzede wszystkim podstawowym celem dokonywania ekspertyzy jest ocena warunków ochrony obiektu na wypadek pożarku. Fachowe ekspertyzy przeciwpożarowe, wykonywane są zgodnie z panującymi normami oraz wymogami prawnymi. Pomaga w organizacji zabezpieczeń, opracowaniu planów ewakuacyjnych i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie obiektu. Niejednokrotnie osobą odpowiedzialną za jej wykonanie jest rzeczoznawca zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wydaje on opinię na temat aktualnych zabezpieczeń, ich jakości oraz potencjalnej skuteczności a także, jeśli zachodzi taka potrzeba, zleca poprawę tych zabezpieczeń. Tego typu działania prowadzone są w oparciu o przepisy techniczne, dotyczące obiektów techniczno – budowlanych. Spełnienie tech warunków często jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia budynku do użyteczności publicznej lub możliwości rozpoczęcia w nim konkretnej działalności. Rodzaj zabezpieczeń jest również omawiany z komendantem miejskiej lub powiatowej straży pożarnej. Przekłada się to na lepszą organizację akcji ratunkowej, w przypadku wybuchu pożaru, co zmniejsza ryzyko utraty zdrowia lub życia przez osoby znajdujące się na terenie obiektu a także redukuje koszty związane ze zniszczeniami w wyniku pożarku. Dzięki odpowiednio przygotowanej ekspertyzie, możliwe jest skuteczne przeprowadzenie ewakuacji budynku przez osoby do tego wcześniej wytypowane, w oparciu o gotowy plan ewakuacji, który zakłada między innymi drogę ucieczki oraz zbiórkę w wytyczonych miejscach.

Fachowa ekspertyza wykonywana jest w oparciu o przepisy techniczno – budowlane. Aby budynek mógł zostać dopuszczony do użytku musi on spełniać minimum zabezpieczeń przeciwpożarowych, określonych w prawie. Samej ekspertyzy dokonuje rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Działa on w oparciu o konsultację z komendantem miejskiej lub powiatowej straży pożarnej, przedstawiając ku aktualną sytuację oraz rodzaje zabezpieczeń, co ułatwia przeprowadzenie ewentualnej akcji ratowniczej.